Pirkimo taisyklės ir prekių pristatymas:

1. Minimali užsakymo suma, be pristatymo išlaidų turi būti didesnė nei 6eur.

2. Išsiuntę užsakymą, neužilgo gausite elektorininį laišką, kuriame matysite savo užsakytas prekes. Pasitikrinkite, ar tikrai užsakėte tas prekes, kurių norėjote. Mūsų parduotuvės administratorius patikrins Jūsų užsakymą ir netrukus atsiųs užsakymo patvirtinimą, kuriame jau bus nurodyti rekvizitai apmokėjimui.

3. Užsakymai dažniausiai patvirtinami tą pačią darbo dieną. Jei užsakymas gaunamas nedarbo valandomis, savaitgalį arba švenčių dienomis, patvirtinimą išsiunčiame artimiausią darbo dieną.

4. Patvirtinimas siunčiamas el.paštu, kuriame yra nurodyti rekvizitai apmokėjimui už prekes. Apie užsakymo patvirtinimą informuojame SMS žinute.

5. Prekės paruošiamos ir išsiunčiamos per 1 - 3 darbo dienas nuo pavedimo gavimo dienos.

1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir e-parduotuvės www.darau.lt  (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
 
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
2.1 Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“.
2.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma e-parduotuvės duomenų bazėje.
 
3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas privalo registracijos metu pateikti teisingus duomenis ir kontaktinį telefoną.
3.3 Jeigu pasikeičia registracijos metu pateikiami duomenys, Pirkėjas nedelsiant turi juos atnaujinti.
3.4 Pirkėjas, patvirtinęs užsakymą privalo sulaukti išankstinės sąskaitos nuo Pardavėjo. Atlikti apmokėjimą reikia tik po Pardavėjo patvirtinimo, kai patikrinima, ar visos prekės yra sandėlyje. Patvirtinimas atsiunčiamas el. paštu arba pranešama telefonu asmeniškai Pirkėjui.

3.5 Minimali  prekių krepšelio suma - 6eur. 
3.6 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu.
3.7 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims.
3.8 Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.
 
4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims.
4.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Žr. taisykles 5 punkte.
4.3 Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka.
4.4 Pardavėjas, gavęs užsakymą, įsipareigoja per 1-5 d.dienas išsiųsti į Pirkėjo nurodytą el. paštą sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.
4.5 Jei Pirkėjo užsakomos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas, įsipareigoja informuoti apie tai Pirkėją per 1-5 d.dienas nuo užsakymo gavimo.
4.6 Jei Pirkėjas, per penkias darbo dienas po išankstinės sąskaitos gavimo jos neapmoka – užsakymas yra anuliojamas.
4.7 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jam galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve arba panaiktinti Pirkėjo paskyrą.
4.8 Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
 
5. Prekių pristatymas
5.1 Užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, jei pirkėjas apmoka nurodytas pristatymo išlaidas.
5.2 Prekės paruošiamos ir išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas nuo pavedimo gavimo.
 
6. Prekių grąžinimas
6.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
6.2 Kokybiškos prekės negrąžinamos ir nekeičiamos.

7. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:
7.1. Jeigu Jūs įsigijote nekokybiškas prekes, jas galite grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo jų pristatymo.
7.2. Darau.lt įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes arba pakeisti jas į tą pačią kokybišką prekę arba į atitinkamos vertės kitą prekę. Kokybiškos prekės dėl nepatikusios formos, faktūros ar spalvos negali būti grąžinamos.
7.3. Pinigai grąžinami, pervedant juos į kliento asmeninę sąskaitą. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios buvo pirktos ne iš Darau.lt, arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais daiktais ir kt.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį. Grąžinama suma yra be siuntimo mokesčio, t.y. grąžinama tik prekės vertė.
7.4. Jei prekė gauta nekokybiška arba gautas ne tas produktas, kurį klientas užsakė, išsiuntus grąžinamą prekę, nedelsiant reikia informuoti el. paštu: auksarankems@gmail.com

Dėl skirtingų kompiuterių ir telefonų ekranų parametrų, elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva ir forma gali šiek tiek skirtis nuo realių prekių spalvų ir formų.
Dėl visų iškilusių klausimų kreipkitės telefonu +370 616 91682 arba rašykite el. paštu auksarankems@gmail.com

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


I. Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas Dovilės Kalvaitienės individuali veikla, pažymos numeris 614649, adresas – Gedimino g. 14 - 31, Vilkaviškis, Lietuva elektroninio pašto adresas – auksarankems@gmail.com, elektroninėje parduotuvėje www.darau.lt tvarko Pirkėjų asmens duomenis.
2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Apsipirkimo internetinėje parduotuvėje www.darau.lt taisyklės ir kiti įstatymai ir teisės aktai.
3. Dovilės Kalvaitienės individuali veikla vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.2. Dovilės Kalvaitienės individuali veikla įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Dovilės Kalvaitienės individuali veikla.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja įstatymai ir teisės aktai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.


II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

1. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, ir elektroninio pašto adresą prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui. Atlikdamas registraciją, arba pirkdamas Pirkėjas sutinka, kad jo nurodyti elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją elektroninio pašto adresu - auksarankems@gmail.com.
2. Dovilės Kalvaitienės individuali veikla gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
3. Pirkėjo asmens duomenys internetinės parduotuvės duomenų bazėje saugomi 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinės pirkimo sutarties sudarymo datos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.


III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.


IV. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar sunaikinimas

1. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją;
2. Duomenų sunaikinimas vykdomas tokia tvarka: atsakingas asmuo (jei nėra atsakingo asmens – įmonės vadovas) prisijungia prie internetinės svetainės administravimo aplinkos ir ištrina visus duomenis per 10 metų po paskutinės pirkimo sutarties sudarymo (pirkimas internetinėje parduotuvėje www.darau.lt).


V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

1. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus archyvavimą ir įstatymų nustatytas prievoles.
2. Dovilės Kalvaitienės individuali veikla, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu auksarankems@gmail.com arba paštu Gedimino g. 14 - 31, Vilkaviškis LT70145).


VI. Taisyklių keitimas

1. Dovilės Kalvaitienės individuali veikla turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje www.darau.lt .
2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi internetinės parduotuvės sistemoje.
3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu auksarankems@gmail.com arba paštu Gedimino 4. 14 - 31, Vilkaviškis LT70145) su sąlyga, kad Pirkėjas nesinaudos internetinės parduotuvės paslaugomis.
4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.


VII. Duomenų tvarkymo rizikos vertinimas

1. Administravimas dėl duomenų apsaugos priskiriamas pagal atskirą įsakymą ir yra atsakingas asmuo už visą dokumentacijos, taisyklių ir instrukcijų paruošimą ir priežiūrą.

VIII. Teisės tvarkyti asmens duomenis darbuotojui suteikimas, supažindinimas su taisyklėmis

1. Teisė tvarkyti asmens duomenis ir prieigos teisė prie elektroninėje parduotuvėje esančių asmens duomenų suteikiama, keičiama ir panaikinama savininko įsakymu.
2. Teisė tvarkyti asmens duomenis suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi darbuotojo funkcijoms vykdyti. Ir tik tai veiklai kuri nurodyta (užsakymų apdorojimo ir tiesioginio marketingo tikslais )
3. Dovilės Kalvaitienės administracijos darbuotojai supažindinami su šiomis tasyklėmis ir įpareigojami jų laikytis.


IX. Organizacinės apsaugos priemonės

1. Darbuotojas, kuriam suteikta prisijungimo teisė užtikrina prisijungimo prie administravimo slaptažodžių ir kitų prisijungimo duomenų slaptumą ir saugumą;
2. Slaptažodis keičiamas 1 kartą per 30 kalendorinių dienų;
3. Slaptažodis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 8 (aštuonių) simbolių;
4. Slaptažodžio simboliai sudaryti iš: skaičių, raidžių ir specialiųjų simbolių;
5. Darbuotojas, sudaręs slaptažodį, slaptažodį naudoja tik prisijungimui prie internetinės parduotuvės administravimo ir slaptažodžio negali perduoti kitam asmeniui.


X. Techninės apsaugos priemonės

1. Už serverio duomenų saugumą atsakinga įmonė, teikianti internetinės parduotuvės talpinimo paslaugą (fizinė sauga, atsarginės kopijos atkūrimas).

2. Duomenų saugumui jų siuntimo metu užtikrinti įmonė naudoja SSL protokolą.


XI. Teisės aktai ir standartai, kuriais vadovaujantis tvarkomi asmens duomenys

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

Naujos paskyros registracija

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba Atstatyti slaptažodį